Upozornění
 • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 6

Výzkum, vývoj a inovace

Vývoj a inovace považujeme za budoucnost úspěchu a věříme, že vy také. Za 12 let naší spolupráce s úspěšnými firmami z různých oborů jsme nasbírali celou řadu zkušeností napříč celým inovačním procesem - od prvotní myšlenky, analýzy, hledání finančních možností, řízení projektů až po jejich úspěšné dokončení. Naše zkušenosti a odbornost si dovolujeme nabídnout i Vám. Jsme připraveni Vám s celým procesem pomoci, přiblížit Vás k úspěchu, pomoci Vám s chybějícími kapacitami a vyvarovat se zbytečných rizik.

V rámci našich služeb nabízíme:

 

Analýza (A)
Pokud realizujete více vývojových projektů nebo si nejste jisti do jaké míry jsou vaše projekty vývojové, vždy je vhodné začít analýzou. Míra její podrobnosti se může lišit, nicméně vždy bude sestávat z těchto základních kroků:
 • identifikace záměrů a aktivit klienta, které mají inovační potenciál, jsou zaměřeny na výzkum a vývoj
 • nalezení možností, jak je rozvinout a podpořit
 • v závislosti na rozsahu analýzy využíváme různé metody včetně GTI a Patent Inspiration
 • návrh plánu kroků, jak co nejefektivněji postupovat dále
Výběr vhodné podpory financování (B)
Výzkum, vývoj a inovace mohou být podpořeny celou řadou způsobů, včetně kombinace různých zdrojů. Mezi hlavní způsoby patří:
  • různé dotační programy, zejména české a EU
  • daňové odpočty na výzkum a vývoj
  • investiční pobídky
V tomto ohledu vám můžeme nabídnout:
 • zjištění aktuálních možností podpory
 • vyhodnocení vhodnosti a efektivity podpory s ohledem na priority klienta
 • nastavení plánu přípravy, navržení strategie při uplatnění více způsobů podpory
 • příprava a zpracování veškerých podkladů a dokumentů k získání zvolené podpory
Externí řízení projektu (C)
Nejčastější příčinou, proč společnosti využívají externí projektové řízení, je nedostatek vlastních zdrojů. Ten může nastat ze dvou různých příčin: jestliže počet spuštěných projektů převyšuje kapacitu interních projektových manažerů, nebo když náročnost a kvalita projektů vytváří nároky na výjimečné projektové manažery, kterých se ve společnosti nedostává. Ze zkušenosti víme, že do podobné situace se může dostat společnost i v tak klíčové oblasti, jako je vývoj a inovace. S čím Vám 3P může pomoci:
 • náš projektový manažer, se ve spolupráci s vaším koordinátorem nebo manažerem podílí na realizaci projektu
 • projektový manažer provede úvodní audit projektu a ve spolupráci s ostatními členy týmu naplánuje nejbližší kroky včetně konečných termínů
 • sestaví se harmonogram prací a rozdělí se úkoly mezi členy týmu. Projektový manažer je určen k tomu, aby celý projekt organizoval, plánoval a hlídal. Po dobu realizace projektu projektový manažer zpracovává zprávu o stavu projektu, pro vedení společnosti
 • jsme certifikovaní projektoví manažeři podle standardů PMI, každou společnost, ale i projekt vnímáme individuálně a také tak s nimi pracujeme
Administrace podpory vývojových aktivit (D)
Zvládnout úspěšně administraci jakékoliv podpory výzkumu, vývoje a inovací je zpravidla pro firmy oblast, ve které se nevyznají, nebo je pro ně příliš kapacitně náročná. Z těchto důvodů naši klienti využívají tyto služby:
 • nastavení mechanismů, aby získaná podpora splňovala veškeré požadované náležitosti
 • komunikace s orgány spravujícími podporu
 • zpracování veškerých podkladů a vypracování potřebných dokumentů, jako jsou zprávy, žádosti o platbu, podpůrné evidence včetně všech potřebných příloh
 • v případě využívání více podpor nastavení kontrolních mechanismů, aby nedošlo k dvojímu čerpání
Asistence při jednání s institucemi a orgány (E)
Při uplatnění podpory na výzkum, vývoj a inovace bývá nutné jednat s různými orgány a institucemi realizujícími dohled či kontrolu. V oblasti identifikace činností a nákladů uplatňovaných na výzkum a vývoj můžeme poskytnout nejvyšší odbornost garantovanou jmenovaným soudním znalcem v oboru.
 • vyhotovení stanoviska nebo posudku soudního znalce
 • asistence při jednání s dotčenými institucemi a orgány