Projektové řízení - Reference

linetProjekt reaguje na velmi závažnou problematiku monitoringu životních funkcí pacienta, což je v oblasti ošetřovatelství jedním z velmi citlivých témat. Významným prvkem projektu je snímání biometrických funkcí v rámci ošetřovatelského lůžka, jejich vyhodnocení v rámci informačního systému a následně sdílení vyhodnocených informací s ošetřujícím personálem, pacientem a případně dalšími subjekty ošetřovatelského systému. Systém snímaní biometrických funkcí je adaptován jak pro nemocniční prostředí tak pro domácí péči.

 

trassV letech 2010 až 2013 jsme na zakázku MPSV zajišťovali činnost Národního centra podpory transformace sociálních služeb. Komplexní podpora transformace 32 ústavních zařízení. Proškolení více jak 1000 pracovníků zapojených do transformace. Pomohli jsme zapojeným organizacím vytvořit transformační plány,  metodické nástroje pro řízení transformace, architektonické návrhy a stavební projekty určené pro bydlení lidí využívajících sociální služby. Zpracovali analýzy ústavních služeb a průběhu transformace zajišťovali propagaci transformace a komunikaci s odbornou i laickou veřejností.

 

logoujepPosouzení a nastavení procesu, od stanovení strategie a priorit, přípravy a hodnocení projektových žádostí, zahájení realizace projektů, zadávání veřejných zakázek, realizace činností nezbytných pro dosažení cílů projektů, realizace a vykazování výdajů, hodnocení výsledků, uzavírání projektů a archivace dokumentace. Zaměření na stupeň centralizace jednotlivých činností a stanovení kompetencí. Vytvoření mapy procesů, ověření interních postupů pro řízení a administraci projektů, posouzení systému řízení a administrace.