Upozornění
  • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 6

Projektové řízení

Projektové řízení vnímáme jako efektivní styl práce, nikoli jako dogma a soubor tabulek, které je nutno za každou cenu přesně dodržovat. Ač jsme certifikovaní projektoví manažeři, každou společnost i projekt vnímáme individuálně a také tak s nimi pracujeme. V duchu naší filosofie poskytujeme i své služby.

V rámci našich služeb nabízíme:

KONZULTACE PROJEKTŮ A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Při spolupráci s klienty se setkáváme s tím, že jejich projekty nenaplňují očekávání zadavatele, výstupy jsou dodávány opožděně a v nízké kvalitě, projekty nestíhají reagovat na požadované změny.

Naši konzultanti vám zprostředkují nezaujatý náhled na stav vašeho projektu, problémy se kterými se potýká i možnosti pro jeho úspěšné dokončení. Jejich působení vám pomůže získat efektivní výsledky v krátkém časovém horizontu a napomůže i celkovému směřování vaší společnosti. Způsob jejich zapojení může být cílený a krátkodobý, mají však také zkušenosti a dovednosti pro intenzivní mentorování a vedení vašich pracovníků při řízení projektů.

ŠKOLENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

Školení je pro nás vhodný nástroj pro komunikaci a sdílení potřebných informací. Z těchto důvodů připravujeme formu i obsah školení vždy podle aktuálních potřeb klienta a to jako doplněk k našim ostatním službám tak samostatné semináře a workshopy.

KASTUMIZACE ŘEŠENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

Ze zkušenosti víme, že implementace projektového řízení může být velmi náročná a bolestivá. Společnosti mají různou úroveň znalosti projektového řízení, což se týká nejen projektových manažerů, ale také vlastníků projektů a jejich sponzorů. Z těchto důvodů zavádění univerzálního řešení pro řízení projektů nikdy nebude fungovat. Univerzální řešení nezohlední rozdíly v typech projektů, řízení organizace, dovednostech pracovníků a hlavně kultuře společnosti.

Naši konzultanti pro řízení projektů jsou nejen vynikající moderátoři. Na základě svých zkušeností jsou dobře vybaveni pro rozpoznání těchto rozdílů. Při navrhování hledáme taková řešení, která výrazně posunou vaši společnost kupředu, která ovšem respektují charakter a specifika společnosti, dobré zkušenosti a úroveň znalosti.

EXTERNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Nejčastější příčinou, proč společnosti využívají externí projektové řízení, je nedostatek vlastních zdrojů. Ten může nastat ze dvou různých příčin: jestliže počet spuštěných projektů převyšuje kapacitu interních projektových manažerů, nebo když náročnost a kvalita projektů vytváří nároky na výjimečné projektové manažery, kterých se ve společnosti nedostává.

Druhým důvodem je nutnost odstranění rizik projektu. K pořízení outsourcovaného projektového manažera dochází často v případě, kdy se na projektech začnou vyskytovat problémy (zpoždění, kvalifikace nebo jiné závažné nedostatky). Mnohdy tento druh služby využívají státní instituce. Zcela logicky zde externí projektové řízení překonává problém s kvalifikací zdrojů, které za tabulkové mzdy nelze opatřit. Nasazení externího projektového manažera je zkrátka mnohem flexibilnější a rychlejší než interní cesta.

Náš projektový manažer, se ve spolupráci s vaším koordinátorem nebo manažerem podílí na realizaci projektu. Na začátku spolupráce jasně vymezí kompetence a zodpovědnost projektového manažera. Projektový manažer provede úvodní audit projektu a ve spolupráci s ostatními členy týmu naplánuje nejbližší kroky včetně konečných termínů.

Sestaví se harmonogram prací a rozdělí se úkoly mezi členy týmu. Projektový manažer je určen k tomu, aby celý projekt organizoval, plánoval a hlídal. Po dobu realizace projektu projektový manažer zpracovává zprávu o stavu projektu, pro vedení společnosti.

Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS