Poradenství v sociální oblasti - Reference

Transformace sociálních služeb

Máme zkušenosti s komplexní podporou transformace ve více než 30 ústavních sociálních službách.

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb

V letech 2010 až 2013 jsme na zakázku MPSV zajišťovali činnost Národního centra podpory transformace sociálních služeb. Jednalo se o komplexní podporu transformace 32 ústavních zařízení.


V rámci zakázky jsme:

  • vyškolili více než 1000 pracovníků zapojených do transformace
  • pomohli zapojeným organizacím vytvořit transformační plány
  • vytvořili řadu metodických nástrojů pro řízení transformace a uskutečnění transformačních kroků
  • konzultovali architektonické návrhy a stavební projekty určené pro bydlení lidí využívajících sociální služby
  • zpracovali analýzy ústavních služeb a průběhu transformace
  • zajišťovali propagaci transformace a komunikaci s odbornou i laickou veřejností

Podpora transformace zařízení v Ústeckém kraji  

Zajistili jsme komplexní transformační podporu 2 zařízením na základě zakázky Ústeckého kraje.
Proškolili jsme personál, konzultovali transformační plány a poskytovali další služby spojené s podporou transformace.

Analýza poptávky po službách pro osoby s postižením v Královéhradeckém kraji

V roce 2013 zajišťujeme analýzu poptávky po službách spojených s ubytováním. Vyhodnocujeme důvody žádostí a přijetí do pobytových služeb. Zjišťujeme poptávku po pobytových službách. Na základě zjištěných údajů navrhneme řešení v oblasti rozvoje sociálních služeb v kraji.

Příprava staveb a bydlení spojeného s poskytováním sociálních služeb

V rámci zakázky MPSV Národní centrum podpory transformace sociálních služeb jsme poskytli desítky konzultací k architektonickým návrhům a projektům bydlení spojeného s využíváním sociálních služeb.

V téže zakázce jsme vytvořili architektonický manuál Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením (MPSV, 2012).

Příprava manažerů transformace

V rámci zakázky MPSV Národní centrum podpory transformace sociálních služeb jsme vytvořili vzdělávací program pro manažery transformace a vyškolili v něm několik desítek odborníků (ředitelů ústavních služeb, středního managementu, pracovníků krajských úřadů a neziskových organizací).

Vytvořili jsme metodiku pro řízení transformace ústavu. Tato metodika je součástí Manuálu transformace ústavů (MPSV, 2013). Ve spolupráci se zahraničními partnery Lumos a FSZK (odkazy) vytváříme společný rámec pro vzdělávání manažerů transformace.

Analýza poptávky po službách pro osoby s postižením v Královéhradeckém kraji

V roce 2013 zajišťujeme analýzu poptávky po službách spojených s ubytováním. Vyhodnocujeme důvody žádostí a přijetí do pobytových služeb. Zjišťujeme poptávku po pobytových službách. Na základě zjištěných údajů navrhneme řešení v oblasti rozvoje sociálních služeb v kraji.

Příprava staveb a bydlení spojeného s poskytováním sociálních služeb

V rámci zakázky MPSV Národní centrum podpory transformace sociálních služeb jsme poskytli desítky konzultací k architektonickým návrhům a projektům bydlení spojeného s využíváním sociálních služeb.

Publikace o sociálních stavbách

V rámci zakázky MPSV Národní centrum podpory transformace sociálních služeb jsme vytvořili architektonický manuál Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením (MPSV, 2012).