Více než 230 žádostí podaných v první výzvě progamu INTERREG EUROPE

17.08.2015: V první výzvě bylo předloženo 237 žádostí, nyní probíhá jejich hodnocení a schválení se očekává na konci roku 2015. Interreg Europe otevřel první výzvu k předkládání žádostí dne 22. července a uzavřel 31. července 2015. Žadatelé poprvé podávali žádosti pomocí on-line aplikace. V dané lhůtě bylo celkem předloženo 237 žádostí ve 4 prioritách:

  • - Výzkum, tecnologický rozvoj a inovace
  • - Zvyšování konkurenceschopnosi malých a středních podniků
  • - Nízkouhlíková konomika
  • - Živostní postředí a efektivní využívání zdrojů

Na projekty první výzvy je vyhrazena jedna třetina rozpočtu programu, cca 107 500 000 EUR ERDF.

Rychlý kontakt - Volejte + 420 739 548 488

Kontaktní formulář
Email:
Subjekt:
Zpráva:
Kliknutím na níže uvedené tlačítko „Odeslat“ souhlasíte se zpracováním a uchováním osobních údajů poskytnutých v kontaktním formuláři po nezbytně nutnou dobu. Osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením EU 2016/679 a zákonem č. 101/2000 Sb. V případě navázání další spolupráce bude oblast ochrany a zpracování osobních údajů blíže upravena příslušnými smluvními ujednáními. Případě, že souhlasíte, napište "ANO"