Konzultační centrum pro sociální pracovníky ve Středočeském kraji

Cílem Konzultačního centra je podpořit odborné znalosti a dovednosti sociálních pracovníků obcí II. a III. typu. Vzhledem k tomu, že problematika, se kterou se sociální pracovníci v obcích setkávají, je velmi široká, měla by činnost Konzultačního centra pomoci při výkonu jejich agendy. Sociální pracovníci budou moci využít odborné konzultace v různých oblastech souvisejících se zajištěním sociální práce. Konzultace jsou pro sociální pracovníky bezplatné.


Konzultační centrum bude k dispozici vždy v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hodin.

Řešení žádosti o konzultaci a její zaevidování bude potvrzeno nejpozději do jedné hodiny od jejího přijetí. Následné konzultace budou podle požadavku obce zajištěny telefonickou, písemnou, případně osobní konzultací s odborníkem v dané oblasti.


V tuto chvíli je připraven tým odborníků, kteří mají jednak praktické zkušenosti v dané oblasti, jednak se věnují konzultační činnosti. Tento tým bude průběžně doplňován tak, aby vyhovoval požadavkům obcí.

Při konzultacích bude kladen důraz na nalézání funkčních postupů, jak řešit konkrétní situace, s nimiž se na Konzultační centrum budou sociální pracovníci obracet. Půjde tedy zejm. o zprostředkování informací, postupů a znalostí, které přispějí k řešení konkrétních (klientských) případů, nikoli o řešení případů samotných.


Konzultační centrum je součástí individuálního projektu „Podpora procesů směřujících k poskytování sociálních služeb a sociální práce s důrazem na jednotnou strategii ve Středočeském kraji“ který je realizován Středočeským krajem.

Rychlý kontakt - Volejte + 420 739 548 488

Kontaktní formulář
Email:
Subjekt:
Zpráva:
Kliknutím na níže uvedené tlačítko „Odeslat“ souhlasíte se zpracováním a uchováním osobních údajů poskytnutých v kontaktním formuláři po nezbytně nutnou dobu. Osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením EU 2016/679 a zákonem č. 101/2000 Sb. V případě navázání další spolupráce bude oblast ochrany a zpracování osobních údajů blíže upravena příslušnými smluvními ujednáními. Případě, že souhlasíte, napište "ANO"