Investiční pobídky

Získání investiční pobídky i naplnění jejích požadavků není jednoduchý proces. Pomůžeme vám projít tuto cestu od prvotního nápadu až po úspěšné završení investiční akce. Více se dozvíte na našich stránkách CZECHINCENTIVES.ORG

V rámci našich služeb nabízíme:

Vyhodnocení investičního záměru
 • vymezení variant investiční akce a jejich parametrů
 • ověření splnění podmínek pro získání investiční pobídky
 • analýza dalších možností veřejné podpory, návrh modelů podpory vlivu
 • porovnání variant investiční akce včetně modelů podpory, porovnání jejich výhodnosti pro klienta
Zpracování žádosti o investiční pobídku
 • vyprofilování záměru ve spolupráci s klientem
 • vypracování záměru do přepsaného formuláře
 • zajištění či vypracování a kompletace všech povinných příloh žádosti
 • konzultace vybraných otázek záměru s určenou organizací či dalšími subjekty
Řízení a administrace investiční pobídky
 • nastavení systému administrace IP
 • průběžný monitoring naplňování podmínek a jejich evidence, zpětná vazba s návrhy na případná opravná opatření či změny do budoucna
 • poradenství při vlastním uplatnění investiční pobídky pro zajištění správnosti její výše a optimalizace jejího čerpání
 • průběžná kontrola dodržení obecných principů při pořizování investic, kontrola procesu nákupu, kontrola účetní evidence
 • příprava a účast na kontrole projektu ze strany státních institucí (MPO, FÚ a další)
 • konzultace se státními orgány v případě změn a nejasností
 • řízení rizik IP
 • ad hoc konzultace dle aktuálních potřeb klienta
 • nastavení systému archivace projektové dokumentace a kontrola archivace
 • zajištění komunikace s poskytovatelem dotace

Rychlý kontakt - Volejte + 420 739 548 488

Kontaktní formulář
Email:
Subjekt:
Zpráva:
Kliknutím na níže uvedené tlačítko „Odeslat“ souhlasíte se zpracováním a uchováním osobních údajů poskytnutých v kontaktním formuláři po nezbytně nutnou dobu. Osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením EU 2016/679 a zákonem č. 101/2000 Sb. V případě navázání další spolupráce bude oblast ochrany a zpracování osobních údajů blíže upravena příslušnými smluvními ujednáními. Případě, že souhlasíte, napište "ANO"