Upozornění
  • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 6

Dotační poradenství

Rádi podpoříme Váš potenciál prostřednictvím našich služeb zaměřených na dotační poradenství a administraci dotačních projektů. Pomůžeme Vám najít nejvhodnější dotační příležitosti, které Vás posunou na Vaší cestě. Zajistíme, že Vaše dotační projekty budou administrovány efektivně a bez rizika vracení dotace. Díky využití našich služeb nebude realizace dotačních projektů spojena s dodatečnou administrativní zátěží pro Vaši společnost. Naše služby poskytujeme nejen v oblasti strukturálních fondů EU, ale i v oblasti komunitárních programů a řady dalších českých i mezinárodních programů. Naší podporu využívají jak klienti z ČR, tak zahraničích a nadnárodních společností.

V rámci našich služeb nabízíme:

A. PORADENSTVÍ O MOŽNOSTECH ZÍSKÁNÍ DOTACE A DLOUHODOBÝ MONITORING PŘÍLEŽITOSTÍ

Provedeme monitoring aktuálních i plánovaných dotačních programů a vybereme pro Vás ten nejlépe vyhovující. Budeme sledovat aktuální dění a v případě vypsání vhodné dotace Vás upozorníme.

B. PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O DOTACI

Vaše záměry a nápady rozpracujeme do ucelené podoby. Připravíme pro Vás všechny potřebné přílohy a zajistíme veškeré náležitosti a formality spojené s předložením žádosti o dotaci.

C. ŘÍZENÍ A ADMINISTRACE DOTACE

Máme za sebou administraci a řízení stovek miliónů Kč všech možných typů investičních a neinvestičních projektů. Naše klienty vedeme tak, aby dotační projekt nejen splnil všechny potřebné formální a věcné požadavky, ale myslíme dopředu o možných rizicích a navrhujeme postupy, jak se jim vyhnout. Za klienty vedeme veškeré požadované evidence a pomáhá jim s realizací výběrových řízení.

D. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROJEKTŮ

Máme mnohaletou praxi s řízením většiny dotačních programů a díky tomu dokážeme správně aplikovat naše zkušenosti v neúspěšných projektech. Naši odborníci jsou připraveni zabezpečit okamžitou nápravu, tak aby vzniklé škody byly co nejmenší a MINIMALIZOVALO SE RIZIKO krácení dotace a případným problémům s finančním úřadem.

E. AUDIT DOTAČNÍCH PROJEKTŮ VČETNĚ KONTROLY VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Nabízíme revizi provedených kroků, tak aby kontrola ze strany poskytovatele dotace proběhla bez komplikací.